Entreprenör

SSG= Standard Solutions Group

Jag har SSG Entre Grundutbildningen, som är en utbildning/genomgång av ett säkerhets & miljö tänk,vilket krävs för att få komma in som Entreprenör på bla Scania, Korsnäs mm

ID-06 Finns också